۰۵ مرداد ۱۳۸۷
پیسکو

دنیای عجیبیه :

در یکجای دنیا (پرو)  پیسکو نماد ملی است و بنام آن جشن برپا می کنند و در جای دیگر دنیا ممکن است به جرم نوشیدن همین نماد ملی اتفاق های بدی برات بیفته !!!

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!