۱۲ مرداد ۱۳۸۷
فقط همین سه سال؟!

هاشمی رفسنجانی ، رییس جمهور سابق ایران مدعی ست که ایران  طی سه سال گذشته عقبگرد داشته است! (خبر)

 

من؟! ملی [ ۱۶ مرداد ۱۳۸۷ ]

سلااااام؛ چه طوری؟
یافتی؟؟؟؟
ببین سر بزن به ما، نظر بده.


علی باقری [ ۱۵ مرداد ۱۳۸۷ ]

دست مریزاد