۱۱ شهريور ۱۳۸۷
زاهدان ، تكه ای از ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

در حاشیه سفری كه فروردین ماه بهمراه مدیران تربیت بدنی به زاهدان برای افتتاح پروژه های ورزشی بود ، یكی دو ساعتی فرصت شد تا سری به بازار زاهدان بزنم.

من؟! ملی [ ۱۲ شهريور ۱۳۸۷ ]

سلام ملیحه ام ابراهیمی، بابا رفتی چهارراه رسولی رو تركوندی و اومدی ؟ بازارچه سر پوشیده، كوچه ها و راهروهای تنگ و شلوغ چهارراه رسولی، بوی ادویه هندی و پاكستانی، ترشی، چای، قهوه، سی دی مجاز غیر مجاز، فیلم، مشروب ، كالاهای خارجی، مارك و بالاخره صفا سیتی دیگه ... عكس ها قشنگه ، واقعا قشنگه.