۰۴ دى ۱۳۸۷
فلسفه زندگی!

ساحل افتاده گفت : " گر چه بسی زیستم ، هیچ نه معلوم شد آه که من کیستم. "

موج زخود رفته ای ، تیز خرامید و گفت : " هستم اگر می روم ، گر نروم نیستم. "

محمد اقبال لاهوری

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.